top of page

Om oss:

Vi er en liten familiedrevet bedrift som holder til i Søgne på Sørlandet.

Kari Anne Candasamy er gründeren bak Såpeloftet og hun startet opp i 2006 etter å ha laget såper på hobbybasis en tid.

 

Interessen for såpelaging ble vekket etter enn tur til London hvor hun kom over en såpebutikk med håndlagde såper. Etter intense selvstudier laget hun sin første såpe, og deretter begynte såpeeventyret. Hun har siden reist til Frankrike på kurs hos Melinda Coss, som har skrevet flere bøker om såpelaging. Hun var også deltaker på HMSGs såpekonferanse i USA i 2012.

 

Kari Anne er innehaver og daglig leder og står for all produksjon. Svigerdatteren Elisabeth, er ansvarlig for det meste av pakkingen, mens andre familiemedlemmer trår til ved behov.

Solsikkeprisen              2008

I 2008 vant Kari Anne Solsikkeprisen under Kjerringtorget i Nesbyen, et årlig marked for kvinnelige håndverkere. Prisen var på 10.000 kroner og kom godt med i en tidlig fase av bedriften.

Her er juryens begrunnelse:

"Dette er en gründer i ordets rette forstand. Etter en tur til England ble det sådd et frø. Hun kom hjem, leste bøker, studerte via internett og satt i gang med såpeproduksjon. Produksjonslokaler har hun hjemme ved siden av jobb og familie. Juryen var fasinert av produktene, både innhold og utseende. Helsebringende produkter, fra naturen. Hun har gode muligheter til å videreutvikle sin bedrift."

bottom of page